fbpx

Необходими Документи При Преминаване на ГТП

  • Кои са необходимите документи за извършване на годишен технически преглед?

Оригинал или копие на „голям“ (част 1) и оригинал на „малък“ (част 2) талон на автомобила

Документ, удостоверяващ платен данък на автомобила

Лична карта или паспорт на собственика на автомобила

Залепен „ГАЗ“ стикер и сертификат за изправност на газовата уредба при наличие на такава (в случай, че е поставена след началото на 2015 година)

Полица, удостоверяваща сключването на застраховка „Гражданска отговорност“

В зависимост от състоянието и вида на превозното средство и целта, за която се използва, ГТП трябва да бъдат правени на всеки шест месеца (при таксиметрови, товарни автомобили над 10 годишна възраст и автобуси), една година (при леки автомобили над 5 годишна възраст) или две години (при мотоциклети).