fbpx

Ежегоден Годишен Технически Преглед за Леки- и Тежкотоварни Автомобили

По правило целта на ежегодния годишен технически преглед (наричан още ГТП) е да установи сигурността, която всеки един автомобил, регистриран на територията на страната предоставя на своя собственик. От години обаче, дори и след поставянето на камери, директно свързани с Изпълнителна Дирекция Автомобилна Администрация, истинността и качеството на предоставената услуга се оспорва.

Полезен или не обаче, годишният технически преглед и задължителен – ето защо е добре да знаем кога, къде и как трябва да бъде извършен.

  • Задължителен ли е за всички?

Да, на технически преглед подлежат всички автомобили, произведени след 1960г. и регистрирани в България. Шофьорите на автомобили, които нямат валиден технически преглед подлежат на глоба в размер на 50лв.Годишен Технически Преглед Варна